Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Porthaethwy

Gorsaf Dân PorthaethwyMenai
Ger y Stryd Fawr
Porthaethwy
Ynys Món
LL59 5EN
Ffôn: 01745 535 250

Manylion y criw

Mae Gorsaf Dân Porthaethwy yn rhan o'r System Dyletswydd yn Ôl y Galw.

Mae Diffoddwyr Tân y System Dyletswydd yn Ôl y Galw yn unigolion medrus iawn sydd gan swyddi cyffredin o ddydd i ddydd, ond sydd hefyd ar gael i ymateb i alwadau gyda'r nos, yn ystod  y dydd ac/neu ar benwythnosau.

 

Ardal yr orsaf:

O Borthaethwy i Landegfan, Llanfairpwll, Brynsiencyn, Dwyran, Penmynydd, Pentraeth a Gaerwen.

 

Safleoedd o risg:

Ysbytai

Y Brifysgol

Cartrefi preswyl

A55

Ystadau Diwydiannol.

 

Hanes yr orsaf:

Mae'r orsaf ar y safle presennol ers 1967 - i ddechrau roedd yn yr adeilad lle mae bwyty Ruby's rŵan.

Mae yna un aelod sydd wedi gwasanaethu efo'r orsaf ers 1973.
Y pwmp cyntaf yn Borth oedd tendr dŵr Comer (rhif cofrestru 128e).

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen