Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Prestatyn

Gorsaf Dân Prestatyn
Prestatyn
Ffordd y Môr
Prestatyn
Sir Ddinbych
LL19 7HA
Ffôn: 01745 535 250

 

Manylion y criw

Mae Gorsaf Dân Prestatyn yn rhan o'r System Dyletswydd yn Ôl y Galw.

Mae Diffoddwyr Tân y System Dyletswydd yn Ôl y Galw yn unigolion medrus iawn sydd gan swyddi cyffredin o ddydd i ddydd, ond sydd hefyd ar gael i ymateb i alwadau gyda'r nos, yn ystod  y dydd ac/neu ar benwythnosau.

Yr ardal:

Mae tua 30,000 o drigolion ym Mhrestatyn ac mae hynny'n codi i tua 60,000 dros yr haf; mae'r niferoedd yn dal i gynyddu.

Hanes yr orsaf:

Bu gorsaf dân ym Mhrestatyn ers dros gan mlynedd, a bu'r orsaf yn ei safle presennol ar Ffordd y Môr ers 1975; yn y gorffennaf bu yn Neuadd y Dref a modurdai'r Kwik Save.
Prestatyn oedd yr orsaf dân gyntaf yng Nghymru i gael diffoddwraig dân

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen