Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Pwllheli

Pwellheli
Gorsaf Dân Pwllheli

Lôn Caerdydd
Pwllheli
Gwynedd
LL53 2NF

Ffôn: 01745 535 250

Manylion y criw

Mae Gorsaf Dân Pwllheli yn rhan o'r System Dyletswydd yn Ôl y Galw.

Mae Diffoddwyr Tân y System Dyletswydd yn Ôl y Galw yn unigolion medrus iawn sydd gan swyddi cyffredin o ddydd i ddydd, ond sydd hefyd ar gael i ymateb i alwadau gyda'r nos, yn ystod  y dydd ac/neu ar benwythnosau.


Ardal yr orsaf:

Pwllheli cyn belled â Llanystumdwy
Pwllheli cyn belled â Threfor
Pwllheli cyn belled â Phenrhos
Pwllheli cyn belled â Boduan
Adral Nefyn yn ystod y dydd oherwydd nifer fechan o griw ar gael yn Nefyn.

Safleoedd o risg:

Hafan y Mor

Coleg Meirion Dwyfor

Ysgol Glan y Môr

Ysgol Cymerau

Ysbyty Bryn Beryl

Cartref henoed Plas y Don

Cartref preswyl Tan y Marian.

 

Hanes yr orsaf:

Roedd yr hen orsaf yn yr iard y tu ôl i Westy'r Tŵr ar y Stryd Fawr. Symudodd i'r safle presennol wedyn ac mae'n rhannu'r iard efo'r Gwasanaeth Ambiwlans.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen