Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Rhuthun

Gorsaf Dân Rhuthun
Ruthin
Ffordd y Parc
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1NB
Ffôn: 01745 535 250

Manylion y criw

Mae Gorsaf Dân Rhuthun yn rhan o'r System Dyletswydd yn Ôl y Galw.

Mae Diffoddwyr Tân y System Dyletswydd yn Ôl y Galw yn unigolion medrus iawn sydd gan swyddi cyffredin o ddydd i ddydd, ond sydd hefyd ar gael i ymateb i alwadau gyda'r nos, yn ystod  y dydd ac/neu ar benwythnosau.

Ardal yr orsaf:

Gog / De Llanarmon i Langwynhafel

Dwyrain / Gorllewin Llandegla i Lanrhaeadr.

 

Safleoedd o risg:

Castell Rhuthun
Ysgol Rhuthun
Ysbyty Rhuthun
Cartrefi Preswyl
Ffermydd
Coedwig Clocaenog

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen