Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Cerbydau

Cerbydau

Mae cerbydau wedi eu llosgi o fewn y gymuned yn dwysau'r ofn o drosedd, yn dirywio'r ardal lle maent wedi eu lleoli ac yn rhoi nifer o fygythiadau gwenwynig a pheryglus i'r Gwasanaethau Brys, y Gymuned a'r Amgylchedd.

Mae Tîm Lleihau Llosgi Bwriadol Gogledd Cymru yn cydnabod y tueddiadau troseddau newidiol ac yn parhau i fod yn hyblyg yn eu hymagwedd at adnabod a thaclo'r problemau yma.

I roi gwybod am geir sydd wedi cael eu gadael neu eu llosgi cysylltwch â Heddlu Gogledd Cymru ar 101  

FAITH - Fe fynychodd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru  120 yn ystod 2013/14 sef lleihad o gymharu â 173 yn ystod  2010/11

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen