Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Systemau chwistrellu domestig

Systemau chwistrellu domestig

Ym mis Chwefror 2011, cafodd Mesur Diogelwch Tân Domestig (Cymru) 2011 ei basio gan Lywodraeth Cymru. Mae’n ei wneud yn orfodol i systemau llethu tân gael eu darparu mewn eiddo preswyl newydd ac wedi’u haddasu penodol ac mae’n galluogi Gweinidogion Cymru i gyflwyno rheoliadau newydd sy’n gosod y gofynion technegol ar gyfer systemau o'r fath.

 

 

Bydd y mesur yn gwneud Cymru’r wlad gyntaf yn y byd i fod â deddfwriaeth sy’n ei gwneud hi’n orfodol i osod systemau chwistrellu yn yr holl gartrefi newydd a gaiff eu hadeiladu.

Darllenwch y Canllaw i Systemau Chwistrellu

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen