Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Dogfennau Canllaw

Dogfennau Canllaw

Cliciwch yma i edrych ar neu lawrlwytho'r canllawiau perthnasol.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Goledd Cymru wedi cynhyrchu nifer o ddogfennau a fydd yn eich cynorthwyo  i wneud penderfyniad gwybodus ar nifer o bynciau yn ymwneud â diogelwch tân.

At hyn, rydym wedi cynnwys nifer o ddogfennau sydd wedi cael eu cynhyrchu gan  asiantaethau eraill sydd yn rhannu gwybodaeth am arferion gorau ar gyfer y sectorau canlynol:-

Mae canllawiau Cydgysylltwyr Gwasanaethau Rheoliadol yr Awdurdodau Lleol (LACORS) ar Ddiogelwch Tân -  Tai - yn berthnasol i letyau preswyl, ac y mae'n addas ar gyfer landlordiaid, asiantaethau rheoli, tenantiaid a gorfodwyr.

A oes gennych chi westeion sy'n talu? - Mae'r canllaw yn rhoi gwybodaeth syml i berchnogion lletyau gwely a brecwast bychan,  gwestai, lletyau hunan arlwyo a thafarnau sy'n cynnig llety i gydymffurfio â'r ddeddfwriaeth.

Diogelwch Tân mewn tai neu fflatiau sy'n cael eu defnyddio i ofalu am blant - Canllaw i helpu pobl sydd yn gofalu am blant i wneud yn siwr bod eu tai neu fflatiau yn ddiogel rhag tân a'u bod yn cydymffurfio â'r ddeddfwriaeth.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen