Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Tai - Llety Myfyrwyr

Tai - Llety Myfyrwyr

 

I'r rhan fwyaf o fyfyrwyr mae byw mewn tai rhent preifat yn rhan hwyliog a phleserus o fywyd Prifysgol.  Mae'n bwysig, fodd bynnag, peidio ag  esgeuluso materion pwysig megis diogelwch tân wrth chwilio am lety.

Y mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru wedi paratoi canllaw i fyfyrwyr sydd yn rhoi gwybodaeth ddealladwy ar y safonau diogelwch tân addas ar gyfer llety myfyrwyr.  Cliciwch   yma i'w ddarllen.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen