Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Gwybodaeth i Ofalwyr

Fel rhan o weithio mewn partneriaeth barhaus, mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn ymdrechu i weithio'n agos gyda gofalwyr yn y gymuned i addysgu a hyrwyddo diogelwch tân yn y cartref ar gyfer aelodau bregus o'n cymuned.

Trwy addysg a chodi ymwybyddiaeth o risgiau diogelwch tân yn y cartref, gall gofalwyr atgyfeirio preswylwyr am ‘Gwiriad Diogel ac Iach’. Ymweliad diogelwch tân cartref am ddim yw Gwiriad Diogel ac Iach, wedi'i deilwra i anghenion unigolyn a all gefnogi aelodau o'n cymuned i helpu i'w amddiffyn a'u cartref rhag tân.

Yn ystod Gwiriad Diogel ac Iach bydd ein staff yn cynghori preswylwyr ar ddiogelwch yn y cartref a gallant hefyd gynnig ymyriadau am ddim fel synwyryddion mwg, synwyryddion carbon monocsid, systemau niwlio diffodd tân ac offer craff fel ynysyddion popty.

Fel Gwasanaeth rydym yn dibynnu ar gynnal cyfathrebu â gofalwyr i atgyfeirio aelodau bregus o'n cymunedau am ymweliad Diogel ac Iaich.

Mae gweithio'n agos gyda gofalwyr yn rhan annatod o'n cenhadaeth i wneud cartrefi yn fwy diogel i aelodau mwyaf bregus ein cymuned.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen