Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Her Fawr yr Haf

Gyda’r gwyliau ysgol ar ein gwarthaf, mae Gwasanaethau Brys ledled Gogledd Cymru yn gweithio gyda’i gilydd er mwyn sicrhau bod pawb yn cael haf diogel a phleserus. Eleni, mae Heddlu Gogledd Cymru, PACT a Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn gweithio mewn partneriaeth er mwyn rhoi cyfle i ennill arian parod ar gyfer eu clwb / grwp / ysgol. Rydym yn annog grwpiau ieuenctid ledled Gogledd Cymru er mwyn cymryd rhan yn Her Fawr yr Haf - Ffordd wych o wneud argraff yn eich cymuned a bod â’r cyfle o ennill arian!

ENILLWCH ARIAN AR GYFER EICH CLWB, GRWP NEU YSGOL!

• Gwobr 1af £750, 2il Wobr £500 a 3ydd Wobr £250   - a gwobrau ariannol pellach i’w hennill!

• Cynhaliwch brosiect sy’n cynorthwyo gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl eraill

• Ar agor i bobl ifanc rhwng 5 a 18 oed

 

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Ar gyfer arweinlyfr Her Fawr yr Haf, cliciwch yma.

I gofrestru eich grŵp, cliciwch yma.

 

 

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen