Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Diogelwch Cychod

Diogelwch Cychod

Gall tân fod yn ddigwyddiad peryglus a brawychus iawn ond gall ei effeithiau fod hyd yn oed yn fwy difrifol pan fydd hi’n anodd dianc neu phan fydd yn rhaid i chi ddianc i le peryglus arall. Gallwch leihau’r risg o dân drwy ddilyn y cyngor isod:  

  • Gosodwch larwm mwg
  • Gwnewch yn siŵr bod modd i garpedi a llenni, dodrefn â sbwng a gosodiadau wrthsefyll.
  • Lluniwch gynllun dianc a gwnewch yn siŵr bod pawb yn gwybod beth i'w wneud mewn achos o dân
  • Gosodwch offer diffodd tân yn yr ystafell injan ac wrth y sedd yrru
  • Rhowch fatris mewn blwch pwrpasol sydd wedi ei awyru

Os bydd tân yn digwydd yn y marina

Os yw’n ddiogel i wneud hynny, diogelwch y cyflenwadau nwy a thannwyd.

Ewch oddi ar y cwch a gwnewch yn siŵr bod pawb yn gwisgo siacedi achub.

Ffoniwch 999.

Arhoswch allan.

Rhybuddiwch y cychod sydd gerllaw.

 

Os oes tân yn digwydd ar y môr

Taclwch y tân os yw’n ddiogel i chi wneud hynny yn unig.

Galwch Gwyliwr y Glannau/y Gwasanaeth Tân ac Achub

Nodwch eich lleoliad ac unrhyw dirnodau

Gwnewch yn siŵr bod y criw yn gwisgo siacedi achub  

Paratowch fagiau argyfwng (fflerau, radio VHF, cwmpawd)  a rafft

Os yw’n ddiogel i chi wneud hynny, trowch y cyflenwadau nwy a thanwydd i ffwrdd.  

Peidiwch ag agor panel yr injan.

Dylech ond adael y cwch os yw hynny’n angenrheidiol.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth ar ddiogelwch cychod.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen